آبشار شوی دزفول

آبشار شِوی بزرگ ترین آبشار طبیعی خاورمیانه و یکی از زیباترین آبشارهای ایران است ارتفاع آبشار ۱۰۰ متر و عرض آن ۴۰ متر است. پوشش گیاهی اطراف این آبشار، از درختانی مانند بید، انجیر، مو، زبان گنجشگ، افرا، کیکم و بلوط تشکیل شده است. در زیر آبشار و بر روی دیواره های آن گیاه سیاه وشان و سایر گیاهان آب دوست روییده است.دانلود