آدرس بیمارستان ولایت سپاه ساری

https://p30dow.ir/downloads/medical-database/ این دیتابیس که فیلم دمو آن نیز قرار دادیم شامل موارد زیر میباشد : معرفی 3000آدرس پزشک ها در سرتاسر ایران 1000 ادرس بیمارستان 821 معرفی کامل دارو ها 121 داروی گیاهی 80 دمنوش 26 ترفند تشخیص بیماری  500 بیماری (معرفی کامل ) 40 تا عرقی جات 34 تا ادویه 61 خواص میوه 55 مورد طب سنتی 450 معرفی دارو (دانلود