آزمایش کنید علوم نهم بلور

در این ویدئو،10 آزمایش جالب در شیمی انجام میشود (بعضا در کانال قبلا گذشته شده بود)دانلود