آلتا اوشن قبل عمل

شهر آلتا با 9.05 کیلومترمربع مساحت شهری کوچک در غرب کشور نروژ در ایالت فینمارک قرار دارد. این شهر که در کنار رود آلتاالوا می باشد در ارتفاع 60 متری سطح دریا واقع شده است.دانلود