آیت الله مجتهد شبستری

آیت الله مجتهد شبستری از نماندگان با سابقه مجلس خبرگان رهبری، به اجرای عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری اشاره می کنددانلود