ابزار و آلات جدید در تمرین پرسپولیس

این دستگاه پرفروش ترین ابزار تیزکن در سراسر جهان میباشد ساخت تایوان در دو سایز 3-28 و 16-3دانلود