ابوسیاف در فیلیپین یک گروگان ۱۸ ساله را سر برید

ارتش فیلیپین برای روحیه دادن به سربازان خود در نبرد ماراوی اقدام به ساخت کلیپ تبلیغاتی کرده است.دانلود