ادرس کانال ریحانه بهشتی

ریحانه بهشتی، خواهر شهید پرویز بهشتی و دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش منطقه رضویه مشهد مقدس که هفته گذشته به دلیل عارضه مغزی به کما رفته بود، پس از تایید نهایی مرگ مغزی توسط پزشکان، به بیمارستان منتصریه منتقل شد تا اعضای بدنش به چند بیمار نیازمند، جان دوباره ببخشد.دانلود