استعلام گواهینامه موتور

تا چه مدت با گواهینامه رانندگی ایرانی می توان در آلمان رانندگی کرد. مراحل اخذ گواهینامه آلمانی چیست؟دانلود