استفاده از اسب در فرودگاه برای کاهش استرس تصاویر

۱.اسلایم را با استفاده از چسب چوب و رنگ خوراکی و بوراکس می تونید درست کنید(یا از فیلم های قبلی که بدون چسب و بوراکس هست می تونید برای درست کردن اسلایم استفاده کنید). ۲.یک بادکنک را بردارید و داخل سر یک قیف یا سر در نوشابه و نوشیدنی های دیگر بگذارید و اسلایم را از طرفی دیگر با خودکار یا انگشت به داخل بادکنک فرو کنید. ۳.بعد یک توری که دارای سوراخ های بزرگ هست را دور یادکنک بپیچید و گره بزنید.دانلود