اسید پاشی ۹۵

دختری که در اصفهان قربانی اسید پاشی شده بود ازدواج کرد! + ماجرای اسید پاشی بتازگی در شبکه های اجتماعی تصاویری منتشر شده که از ازدواج «مرضیه ابراهیمی»، خبر می‌دهد. این دختر جوان،سال ۹۳ در اصفهان قربانی اسیدپاشی شد.دانلود