اموزش ساخت تله های تربت جامی

رقص محلی تربت جامی در همایش بین المللی خاتم الشعرا عبدالرحمان جامی که در شهرستان تربت جام در تاریخ 27 و 28 مرداد ماه 1395 برگزار شد توسط گروه بین المللی امید جام به سرپرستی استاد حاج حسن قرایی جامی با حضور مهمانان داخلی و خارجی در محل رباط جام اجرا گردید که مورد استقبال قرار گرفت شماره تماس با استاد حاج حسن قرایی جامی : 09151262874 و09155284556 http://gharaeetorbatjam.blogfa.comدانلود