انیمیشن ابشار جاذبه

ابشار وارک یکی از ابشارهای زیبای لرستان سرزمین ابشارها هست که بصورت پلکانی از سه ابشار تشکیل شده ، این ابشار در دل جنگلهای انبوه بلوط زاگرس قرار گرفته که داری زیبای های خاص هستدانلود