اولین نقل و انتقالات فولاد خوزستان در سال95 96

این ویدئو بریده ای از سخنرانی دکتر عباس حری در همایش هم اندیشی «شیوه های ارجاع و تنظیم کتابنامه» است که از سوی «شرکت انتشارات فنی ایران» تهیه و تولید شده است. در این ویدئو شما با تفاوت و نحوه کاربرد «به نقل از» و «نقل در» آشنا می شوید که از روش های بیان نقل قول غیرمستقیم در زمان استناددهی است،دانلود