بانک مسکن بانک رفاه و یا پست بانک کدامیک برای وام ازدواج بهتر است

رادیو ایران - 26 شهریور 94- 14:00| رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی می گوید: محدودیت منابع مالی مانع اصلی اعطای تسهیلات مسکن در بانک هاست.دانلود