بخشنامه «نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی دانشگاه آزاد» شورای فرهنگی دانشگاه را فرمایشی می‌کند

بخشنامه شفافیت قانونی مشارکت آحاد دانشگاه آزاد در امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان ابلاغ شد .دانلود