بخشنامه های آموزش و پرورش

شبکه خبر- 13 م رداد 94- 11:45| رئیس کل گمرک ایران دستورالعمل نحوه تشخیص، بررسی و پیگیری پروند های قاچاق کالا و ارز را به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخش خبری با جناب آقای فرود عسگری مدیرکل واردات گمرک گفتگو شد.دانلود