برنامه‌ریزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌نگر از طریق توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان

اقتصاد مقاومتی-اقتصاد برون گرا ...-قسمت ششم اختصاصی کریم اهل بیت با صدای حسین محمدیدانلود