بزرگترین هواپیماهای جهان به روایت تصویر

دیلان ۱۱ ساله بعد از برنده شدن در مسابقه هواپیماهای کاغذی در مدرسه اش تصمیم می گیرد با کمک پدرش برای شرکت در مسابقات جهانی هواپیمای کاغذی در توکیو آماده شود...دانلود