بی تعارف با مردم

«قهرمان مناظره کی بود؟!» | نظرات جالب مردم درباره مناظره اول کاندیداهای انتخابات { در آستانه ی مناظره ی دوم منتشر می شوددانلود