بی کلام برای دوبله

حضرت علی (ع):فرمود: اى گروه مردم، نسبت به محبّت و علاقه به دنیا مواظب باشید، چون که علاقه و محبّت به دنیا اساس هر خطا و انحرافى است، و دروازه هر بلا و گرفتارى است، و نزدیک کننده هر فتنه و آشوب; و نیز آورنده هر مصیبت و مشکلى است.تحف العقول: ص 152، بحارالأنوار: ج 78، ص 54، ح 97دانلود