تاریخ اصلاحیه سرشماری95

شبکه خبر- 22 مرداد 94- 18:15| معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی از تغییر سقف ممنوع الخروجی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم خبر داد. حسین وکیلی گفت این سقف در قانون ثابت شده و بر اساس آن اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدی تا سقف بدهی 500 میلیون تومان یا 20 درصد سرمایه ثبت شده ممنوع الخروج خواهند شد.دانلود