تاریخ قرعه کشی بنز ۷۸۰

در این دوره 54 نفر شرکت کردند. تعداد کل امتیاز های این دوره 592 امتیاز بود. قرعه کشی به منظور رعایت عدالت توسط نرم افزار مخصوص انجام گردید. برنده این دوره از قرعه کشی @NAZANIN557 هستن. ضمن تبریک به ایشون به وسیله دایرکت روند دریافت جایزه هماهنگ می شود. دور بعدی قرعه کشی از اول هر ماه شروع شده و هفته اول هر ماه برنده قرعه کشی ماه قبل اعلام می گردد. قرعه کشی در تلگرام و اینستاگرام برگزار می گردد.دانلود