تجهیزات راهداری تکاب برای فصل سرما و یخبندان آماده است