_انبار_مازاد_تولید_در_کشور_دیگر_ناقض_حاکمیت_ما_نیست تداوم تولید آب سنگین ایران

تداوم تولید آب سنگین ایران

شبکه یک- 16 مرداد 94- 14:00| بهای هر بشکه نفت پایه آمریکا و نفت دریای شمال برنت با 3 دلار کاهش به ترتیب به 44 دلار و 83 سنت و 52 دلار و 21 سنت رسید.دانلود