ترافیک سنگین همچنان مهمان جاده های مازندران

با شروع تعطیلات سه روز از عید سعید فطر موج از مسافرین در راه برگشت ترافیک سنگین و کاروان های بزرگی از خودرو در محورهای مواصلاتی شهرستان میانه بخصوص در محور سرجم - اردبیل ایجاد کردند.دانلود