ترنم انتظار

کانال نور آل محمد(عج) تقدیم میکند: سلام ، ترنم زیبای انتظار در 3بخش که بخش اول آن سرودن شعری در باب انتظار و بخش دوم نماهنگی از محمد اصفهانی و در بخش آخر دعا برای ظهور یار توسط امام خمینی رحمة الله علیه ـ التماس دعای فرجدانلود