ترکیب ویدیو با زیر نویس

لایک کنید هم اون دو نفر خیلی زحمت کشیدن هم من برای زیر نویسش و ببخشید یه جا هایش شاید اشتباه شده باشه چون در حد سواد انگلیسیم بود و از هیچ مترجمی هم استفاده نکردمدانلود