تصاویر شهدا لشکر امیر المو منین

المو داداش آمریكایی جناب خانه،میگین نه؟این كلیپ و ببینین به شباهت این دو شخصیت عروسكی پی می برین،المو در آمریكا طرفدارای زیادی داره و جناب خان در ایران،هركدوم به نوعی بانمك و جذابندانلود