تعدا شرکت کنندگان کنکور کاردانی فنی ۹۵

توضیح و تشریح تمام اطلاعاتی که یک دانش آموز هنرستانی برای ثبت نام در کنکور کاردانی پیوسته فنی حرفه ای نیاز دارد. این فیلم توسط مهندس خاورزاده در دپارتمان مشاوره هنرستان یار تهیه شده است.دانلود