تلاش آمازون برای اخذ مجوز اای نوعی ارتباطات مخفی بی سیم

دکتر پیروز ارجمند، مدیر مرکز موسیقی ارشاد د رگفتگو با خبرگزاری آوا ی ایرانیان در خصوص قانون جدید ارشاد برای مجوز دادن به هنرمندان شهرستانی توضیح داددانلود