تلگرام جینیفر

خیلیییی باحاله حتما ببینید=) ببخشید دیگه...یه بغل هم حذف میکرد سانسور کردم اونجایی پیش ادواردو و بعد از حمومl =گفت و اما منظورش ماری مارگارت و اما بودش یعنیی محشره ببینید آپارات حذف نکن ممنوندانلود