تندخوانی روشی منسوخ ش

ویوک وادوا یکی از افراد راک سنتر برای اداره امور شرکتی در دانشگاه استندفورد است. متن کامل خبر: http://www.fardanama.com/?p=1815دانلود