تهیه شراب با انجیر

به علت آلودگی هوا لایه ضخیمی از گرد و غبار سطح درختان را می پوشاند که با لمس برگ درختان نیز این آلودگی ها مشخص می شوند. شستشوی شاخ و برگ درختان با آب خالص، باعث جلوگیری از مسدود شدن روزنه های آبی و هوایی برگها و موجب طولانی شدن عمر درخت می گردد. بدیهی است با تمیز شدن سطح برگها، عملکرد تنفس و تعریق به حالت عادی بر می گردد www.SohrabiNuts.comدانلود