توضیحات درباره کلید دروغ عموپورنگ

میکس آهنگ دروغ با صدای افسانه ای حبیب محبیان - من می دونم که حرفات دروغ فریب اون نگاه قشنگت فریب دروغ تو می گفتی که با من می مونی، که با من می خونی قصه عشق و رویا، تمومش دروغ فریب، دروغ اما تو امروز دستات تو دست یار غریبست فردا می دونم چشمات اسیر چشمای مست هزار دیگست حرفات می دونم، همش دروغ من می دونم که حرفات دروغ فریب اون نگاه قشنگت فریب دروغ تو می گفتی که با من می مونی، که با من می خونی ...دانلود