جلد دوم عشق و عذاب

عذاب القبر (ملا رمضان) - عذاب قبر و قیامت - ماموستا ملا رمضان شکور (رحمه الله علیه) - سخنرانی مذهبی به زبان کوردی - کردیدانلود