جلد دوم عشق و عذاب

این دستگاه تمام اتوماتیک می باشد و مربوط به فرایند جلد گذاری جلد سخت می باشد. در این سیستم بعد از دوخت فرم ها به وسیله دستگاه سه طرف برش فرم های دوخت شده و چسب خورده برش خورده و در انتها در جلد قرار داده می شود.دانلود