جنگ عراق

27 تیر سالگرد پذیرش قطعنامه آتش بس 598 چرا خمینی نتوانست جنگ با عراق رو ادامه بده شعار جنگ جنگ تا رف #آتش به اختیار #ايران #روحانی #زندانی #دانشجو #کارگر #اعتصاب #تروریسم #فقر #فرهنگیان #سرکوب #اختلاس #حجاب اجباری #96درصدی https://t.me/bahramaram85کانال:دانلود