جی سونگ

52 امین جشنواره هنری بک سانگ دیروز در تالار بزرگ دانشگاه کیونگ هی برگذار شد و زوج سونگ سونگ برنده محبوب ترین بازیگران زن و مرد شدن و سریال نسل خورشید گرند پرایز رو گرفت این ویدئو هم عکس و هم گزیده ای از مراسم دیشب با حضور این عزیزان است که به ازعان همه عروس و داماد دیشب بودنددانلود