حساب بانکی سردارسلیمانی

شبکه خبر- 11 مهر 94- 15:30| رئیس کل بانک مرکزی از حضور در بازار بین بانکی به منظور کاهش نرخ سود بانکی خبر داد.دانلود