حقوق کارمندان شهرداری

یکی از وعده های قالیباف در صورت پیروزی در انتخابات رسیدگی به وضعیت بازنشستگان است. وی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما به این مهم اشاره کرد و گفت: «باید کاری کنیم که یخچال بازنشستگان خالی نباشد.»دانلود