خلاصه قسمت شصت فاطماگل

همونجایی که اردوهان و سلیم و وورال میرن خونه فاطماگل و کریم رو میزنندانلود