خواننده تیتراژپایانی باطراوت

در یک بطری حاوی نوشیدنی گازدار بیش از تایر ماشین فشار وجود دارد. درنتیجه تقارن در طراحی از اهمیت بالایی برخوردار است. حتی اگر بطری ذره ای از تقارن خارج شود، فرم بخش های مختلفش به هم می ریزد و کارآیی بسته بندی از بین می رود.دانلود