دانشگاه آزاد خرگوش تپه گرگان

امیرمصدق کاتوزیان-انتصاب فرهاد رهبر به سرپرستی دانشگاه آزاد سلطان به سرعت طوفان دانشگاه آزاد را بلعید مطابق تصویرسازی های محافظه کاران افراطی، دانشگاه آزاد در زمان هاشمی رفنسجانی، مرکز فساد، سیاسی کاری و فعالیت های غیر علمی با ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی بود. با این همه هر چه کردند؛ نتوانستند در عصر خامنه ای/احمدی نژاد دانشگاه آزاد را از دست هاشمی درآورند. به محض درگذشت هاشمی، آیت الله خامنه ای در اقدامی غیر قانونی، علی اکبر ولایتی را به ریاست هیأت امنای این دانشگاه منصوب کرد. سپس با یک سرپرست، هاشمی زدایی رادانلود