دانلود تیتراز پایانی سریال ماریای نصرانی

هوامو نداشتی هوایی شدم چه کابوس بی انتهایی شدم نگاهت من و زیر و رو میکنه من و با دلم روبه رو میکنه من و دست بسته تو و قلب خسته که هر کی رسیده یه جاشو شکسته ولی حسن عاشق به دیوونگیشه یه وقتا کوه هم دلش ابری میشه ابری شو خاطره هاتو ببار بارون شو یاد من عشق و بیار من میرسم به تو آخر کار بارون ببار من بی قرار توئم بی قرار بیرون بیارم از این انتظار عاشق شدم مثل ابر بهار بارون بباردانلود