دانلود جوشن کبیر صدای هایده

شاید تاکنون در فضای مجازی کلیپ صوتی با نام(دعای جوشن کبیر با صدای ملکوتی بانو هایده) شنیده یا دیده باشید.اما واقعیت این صدای دعای جوشن کبیر هایده معروف خواننده نیست!؟ بلکه در واقع این صدای هایده دیگریست که نام اصلی این صدا خانم هایده خادم مفسر و مدرس قرآن می باشن و این دعا را در منزل پیشکسوت فوتبال علی پروین در جمع بانوان قرائت کرده است---کانال نسیم عشقKAKA2دانلود