دانلود طعم تصنیف پوریا اخواص

اجرای فستیوال موغام آذربایجان، باکو، فروردین ۱۳۸۸ سنتور: کوروش متین عود و تار: احسان امامی کمانچه: رضا پرویززاده دف و تنبک: علی رحیمی برای دانلود این اجرا و اجراهای دیگر به سایت یا کانال تلگرام خصوصی سربزنید http://01.khosousi.com http://telegram.me/Khosousi https://facebook.com/Khosousi https://plus.google.com/+KhosousiMدانلود