داورهای اکادمی

در این پخش پارت دوم نکات داوران برای تمامی تیم های رویداد استارتاپ ویکند صنعتی اصفهان را مشاهده خواهید کرد داوران با بررسی ایده ها و ارائه تیم ها نکاتی را برای پیشرفت هرچه بهتر این تیم ها بیان میکنند. این بخش را اختصاصی از تی وی ناب مشاهده کنیددانلود