دایی طارمی شایسته این جایزه بود

دی اسپورت: در دیدار ایرانجوان بوشهر و نساجی مازندران محمد طارمی گل دوم تیمش را از روی نقطه پنالتی به سبک برادرش مهدی بصورت چپ به سمر رسانددانلود