ددپول ولورین

در این فیلم لوگان و لورا باید در مقابل انواع ولورین هایی که هیو جکمن بازی کرده بجنگند. این انیمیشن با نام 17 سال با ولورین توسط گروه mighty raccoon ساخته شده.دانلود