درباره تیپ ۱۱۶ پیاده مکانیزه قزوین

جدیدترین تجهیزات و سیستم های مکانیزه کارواش جهت اجرا در فضای سرپوشیده؛ ویژه کارواش های مدرن، مجتمع های تجاری، اداری و مسکونی www.pakrunco.com 021-8899400دانلود

برچسب ها